Alle påkrevde felt er ikke fyllt ut

Påkrevde felt er merket med gul farge

CV1 Teknisk

Fornavn *
Etternavn *
E-post *
Fødselsdato *
Telefon
Mobil *
Adresse *
Adresse 2
Postnr *
Poststed *
Bilde


Nøkkelkvalifikasjon


Erfaring, jobbErfaring, utdanning 

Oppdater din CV og last den opp her.

Du skal også laste opp etterspurt kurs, sertifikat og attester.

 

---

CV *
Kurs/sertifikat/attest
Kurs/sertifikat/attest
Kurs/sertifikat/attest
Kurs/sertifikat/attest
Kurs/sertifikat/attest


web Juridisk samtykke søknad  

Personvern.

Hytech Personnel AS utfører en bakgrunnssjekk av søkere for å bekrefte opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Alle kandidater varsles før bakgrunnssjekk gjennomføres.

Jeg samtykker i at Hytech Personnel AS kan benytte mine registrerte opplysninger for å behandle mitt kandidatur til aktuell stilling eller andre stillinger som Hytech Personell AS mener jeg kan være kvalifisert for.

Jeg er klar over at informasjonen kan videreformidles til potensielle arbeidsgivere / oppdragsgivere. Cv med bilder kan i noen tilfeller bli videreformidlet i sin helhet. Hytech Personnel AS kan ikke formidle mine opplysninger til arbeidsgivere /oppdragsgivere uten at jeg er varslet muntlig eller skriftlig, og har gitt tillatelse muntlig eller skriftlig. Hytech Personnels kunder kan ikke benytte mine opplysninger til annet enn å vurdere mitt kandidatur til den tiltenkte stillingen jeg har samtykket til.

Regler for lagring av personopplysninger.

Jeg kan til enhver tid be Hytech Personnel AS om å slette de opplysninger som jeg har gitt i forbindelse med min registrering. Hytech Personnel kan ikke lagre mine opplysninger hvis det har gått lengre en 36 mnd. siden sist kontakt. Hvis jeg har utført oppdrag for Hytech Personnel, lagres mine opplysninger så lenge som regnskapsloven krever. 

* * Jeg samtykker


Solution powered by webofficeone.com